ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletตราประจำโรงเรียน
bulletแผนภูมิการบริหารงาน
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ
bulletแผนที่โรงเรียน
dot
บุคลากร
dot
bulletผู้บริหารสถานศึกษา
bulletหัวหน้าสายชั้น
bulletเตรียมอนุบาล
bulletอนุบาล ๑
bulletอนุบาล ๒
bulletอนุบาล ๓
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๑
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๒
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๓
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๔
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๕
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๖
bulletครูสนับสนุน/ครูพิเศษ
dot
ฝ่ายบริหารงาน
dot
bulletฝ่ายผู้บริหาร
bulletฝ่ายธุรการ
bulletฝ่ายงานวิชาการ
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletภาษาไทย
bulletคณิตศาสตร์
bulletวิทยาศาสตร์
bulletสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
bulletพลศึกษา
bulletศิลปะและดนตรี
bulletการงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletภาษาต่างประเทศ
dot
ภาพกิจกรรมปี 2565
dot
bulletกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
bulletกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรและกิจกรรมวันมาฆบูชา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
bulletกิจกรรม JUNIOR SCOUT ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศีกษาปีที่ 4 - 6 วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
bulletกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศีกษาปีที่ 1 - 3 วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565
bulletกิจกรรมเข้าวัดวันพระ "วันอัฏฐมีบูชา " วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
bulletกิจกรรมเข้าวัดวันพระ วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565
bulletกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
bulletกิจกรรมเข้าวัดวันพระ วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565
bullet กิจกรรมเข้าวัดวันพระ วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565
bulletกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565
bulletพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565
bulletกิจกรรมเข้าวัดวันพระ วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565
bulletกิจกรรมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
bulletกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสนามเหนือวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
bulletกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
bulletกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ 29 กรกฏาคม พ.ศ.2565
dot
ภาพกิจกรรม ปี 2564
dot
bulletกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
bulletทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564
bullet ทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564
bullet ทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564
bulletทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2564
bullet ทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564
bulletทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2564
bulletกิจกรรม Junior scout ระดับชั้นอนบุาลศึกษาปีที่ 1 - 3 วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564
bulletทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564
bulletทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564
bullet พิธีประดับดาวของนักเรียนชั้นประถมศีกษาปีที่ 1 - 3 และพิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ วันพฤหัสบีที่ 25 มีนาคม 2564
bullet พิธีประดับดาวของนักเรียนชั้นประถมศีกษาปีที่ 1 - 3 และพิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564
bulletกิจกรรมเรียนธรรมะกับพระอาจารย์ต้านภัยโควิด -19 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564
bullet กิจกรรมเรียนธรรมะกับพระอาจารย์ต้านภัยโควิด -19 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564
bulletกิจกรรมค่าย STEM วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564
bulletกิจกรรมวิชาการต้านโควิด ปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564
bulletคณะครูโรงเรียนปากเกร็ด มาประชาสัมพันธ์แนะแนวการเรียนห้องเรียนภาษาจีน แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564
bulletกิจกรรมวันคริสต์มาส วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2564


กระทรวงศึกษาธิการ
กรมสรรพากร
วารสาร สกสค.
คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2564

 

ทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2564

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

     

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.