ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletตราประจำโรงเรียน
bulletแผนภูมิการบริหารงาน
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ
bulletแผนที่โรงเรียน
dot
บุคลากร
dot
bulletผู้บริหารสถานศึกษา
bulletหัวหน้าสายชั้น
bulletเตรียมอนุบาล
bulletอนุบาล ๑
bulletอนุบาล ๒
bulletอนุบาล ๓
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๑
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๒
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๓
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๔
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๕
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๖
bulletครูสนับสนุน/ครูพิเศษ
dot
ฝ่ายบริหารงาน
dot
bulletฝ่ายผู้บริหาร
bulletฝ่ายธุรการ
bulletฝ่ายงานวิชาการ
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletภาษาไทย
bulletคณิตศาสตร์
bulletวิทยาศาสตร์
bulletสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
bulletพลศึกษา
bulletศิลปะและดนตรี
bulletการงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletภาษาต่างประเทศ
dot
ภาพกิจกรรม ปี 2561
dot
bulletกินเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
bulletกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
bulletงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส GREEN CLEAN 13 -14 มกราคม 2561 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต
bulletพิธีวันเกียรติยศ วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
bulletเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 25 มกราคม 2561
bulletเข้าค่ายลูกเสือสำรองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2561
bulletเข้าค่ายลูกเสือสามัญของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2561
bulletพิธีประดับดาวดวงที่ 1 , 2 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
bulletพิธีประดับดาวดวงที่ 3 และพิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
bulletกิจกรรมนิทรรศการวันวิชาการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
bulletกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2561
bulletพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอล 7 คน วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา
bulletกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
bulletโครงการการขับเคลื่อนสาธารณาสงเคราะห์ ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ วัดสนามเหนือ
bulletกิจกรรมเลือกประธานนักเรียน วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
bulletกิจกรรมไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 27 มิ.ย. 2561
bulletวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 29 มิถุนายน 2561
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 5 ก.ค. 2561
bullet กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 12 ก.ค. 2561
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 20 ก.ค. 2561
bulletพิธีทำบุญตักบาตรน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10.
bulletกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
bulletกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๑
bulletกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2561
bulletการประกวดแข่งขันในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
bulletกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
bulletเข้าค่ายพุทธบุตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันที่ 29 สิงหาคม 2561
bulletเข้าค่ายพุทธบุตรระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 30 สิงหาคม 2561
bullet กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 3 ก.ย. 2561
bulletกิจกรรมทัศนศึกษา ณ พระราชวังบางปะอิน , วัดนิเวศธรรมประวัติ , ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 20 ก.ย. 61 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
bulletกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลอง เอกมัย กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 21 ก.ย. 61 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
bulletกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลอง เอกมัย กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 28 ก.ย. 61 ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 3
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 17 ก.ย. 2561
bullet กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 24 ก.ย. 2561
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 7 พ.ย. 2561
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 15 พ.ย. 2561
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 22 พ.ย. 2561
bulletกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 30 พ.ย. 2561
bulletกิจกรรมค่าย STEM ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 วันศุกร์ที่ 30 พ.ย.61
bulletกิจกรรม "วันสำคัญของชาติ" 4 ธันวาคม 2561
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 7 ธ.ค. 2561
bulletกีฬาสีสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
bulletกิจกรรมวันคริสต์มาส 2018 Christmas Day
bulletกิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2562 วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561
dot
ภาพกิจกรรม ปี 2562
dot
bulletกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562
bulletกิจกรรมเข้าค่าย Junior Scout ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 3 วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
bullet กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 28 ม.ค. 2562
bulletพิธีประดับดาวดวงที่ 1 , 2 วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562
bulletพิธีประดับดาวดวงที่ 3 และพิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 4 ก.พ. 2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 12 ก.พ. 2562
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
bulletกิจกรรมวันวิชาการ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
bullet กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 18 ก.พ. 2562
bulletกิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษาปีที่ 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 27 ก.พ. 2562
bulletปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
bulletกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 17 พฤษภาคม 2562
bulletกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย. 2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 11 มิ.ย. 2562
bulletกิจกรรมเลือกประธานนักเรียน วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 17 มิ.ย. 2562 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
bulletกิจกรรมไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 25 มิ.ย. 2562 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
bulletกิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2562
bulletกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562
bulletกิจกรรม Cartoon Club 4 กรกฎาคม 2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 9 ก.ค. 2562
bulletกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 24 ก.ค. 2562
bulletกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 25 กรกฎาคม 2562
bulletกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 8 ส.ค. 2562
bulletกิจกรรม 12 ส.ค.เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 15 ส.ค. 2562
bulletกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 23 ส.ค. 2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 29 ส.ค. 2562
bulletค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562
bulletค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562
bullet กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 13 ก.ย. 2562
bullet กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิด์ล วันพุธที่ 18 ก.ย. 62 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สถานตากอากาศบางปู วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ย. 62 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 11 พ.ย. 2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 19 พ.ย. 2562
bulletกิจกรรม STECM CAMP วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
bullet25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 26 พ.ย. 2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 4 ธ.ค. 2562
bulletกิจกรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวามหาราช
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 11 ธ.ค. 2562
bulletกิจกรรมวันคริสต์มาส 2019 Christmas Day วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562
bulletกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562
bulletกิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562
bulletกิจกรรมกีฬาสี มปว. วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562
dot
ภาพกิจกรรมปี 2563
dot
bulletกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 17 ม.ค. 2563
bulletกิจกรรมเข้าค่าย Junior Scout ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 3 วันพุธที่ 22 มกราคม 2563
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
bulletกิจกรรมนันทนาการ Junior Scout วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
bulletวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 คณะครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี แนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้แก่นักเรียนชั้น ป.6
bulletวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูโรงเรียนปากเกร็ด แนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้แก่นักเรียนชั้น ป.6
bulletกิจกรรมนิทรรศการวันวิชาการ ปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2563
bulletพิธีประดับดาวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 และพิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" และรับทุนจากท่านเจ้าอาวาส วันที่ 13 ก.ค. 2563
bulletกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563
bulletเลือกประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563
bulletกิจกรรมวันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
bulletกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิรืกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลืมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
bulletกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2563
bulletโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ณ วัดสนามเหนือ ต.ปากเกร็ด โดยความร่วมมือของโรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563
bulletจิตอาสา ในโครงการ "วัดประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส." ณ วัดสนามเหนือ จ.นนทบุรี วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
bulletเข้าวัดวันพระ "ตักบาตรน้ำผึ้ง" วันพุธที่ 2 กันยายน 2563
bulletเข้าวัดวันพระ "ตักบาตรวันออกพรรษา" วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563
bulletจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563
bulletกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 -3 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563
bulletกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
bulletกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันพฤหัสบด่ที่ 22 ตุลาคม 2563
bulletกิจกรรมทัศนศึกษาซัมเมอร์ วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
bulletกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
bulletกิจกรรมเข้าวัดวันพระ วันอังคารที่ 22 ธ้ันวาคม 2563
bulletกิจกรรมวันคริสต์มาส 2020 Christmas Day วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563
dot
ภาพกิจกรรม ปี 2564
dot
bulletกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
bulletทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564
bullet ทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564
bullet ทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564
bulletทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2564
bullet ทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564
bulletทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2564
bulletกิจกรรม Junior scout ระดับชั้นอนบุาลศึกษาปีที่ 1 - 3 วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564
bulletทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564
bulletทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564
bullet พิธีประดับดาวของนักเรียนชั้นประถมศีกษาปีที่ 1 - 3 และพิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ วันพฤหัสบีที่ 25 มีนาคม 2564
bullet พิธีประดับดาวของนักเรียนชั้นประถมศีกษาปีที่ 1 - 3 และพิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564
bulletกิจกรรมเรียนธรรมะกับพระอาจารย์ต้านภัยโควิด -19 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564
bullet กิจกรรมเรียนธรรมะกับพระอาจารย์ต้านภัยโควิด -19 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564
bulletกิจกรรมค่าย STEM วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564
bulletกิจกรรมวิชาการต้านโควิด ปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564
bulletคณะครูโรงเรียนปากเกร็ด มาประชาสัมพันธ์แนะแนวการเรียนห้องเรียนภาษาจีน แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564


กระทรวงศึกษาธิการ
กรมสรรพากร
วารสาร สกสค.
คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ครูประจำชั้นประถมปีที่ ๒

 

                                                        ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

 

                                           

                    คุณครูปัณฑารีย์  เอี่ยมวงศ์วุฒิ                            คุณครูศริญญา  อดุงจงรักษ์

                ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑                     ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒


                 

                         คุณครูณัฐพร  นาหมีด                                         

                ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๓                        


 

  

    

 

 

                                                                     

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.