ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletตราประจำโรงเรียน
bulletแผนภูมิการบริหารงาน
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ
bulletแผนที่โรงเรียน
dot
บุคลากร
dot
bulletผู้บริหารสถานศึกษา
bulletเตรียมอนุบาล
bulletอนุบาล ๑
bulletอนุบาล ๒
bulletอนุบาล ๓
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๑
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๒
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๓
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๔
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๕
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๖
bulletครูสนับสนุน/ครูพิเศษ
dot
ฝ่ายบริหารงาน
dot
bulletฝ่ายผู้บริหาร
bulletฝ่ายธุรการ
bulletฝ่ายงานวิชาการ
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletภาษาไทย
bulletคณิตศาสตร์
bulletวิทยาศาสตร์
bulletสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
bulletพลศึกษา
bulletศิลปะและดนตรี
bulletการงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletภาษาต่างประเทศ
dot
ภาพกิจกรรม ปี 2559
dot
bulletกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559
bulletกิจกรรม Junior Scout ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 27 มกราคม 2559
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 วันที่ 28 มกราคม 2559
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2559
bulletกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา ปี 2559
bulletกิจกรรมงานวันวิชาการ ปี 2559
bulletโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน วัดสวนมะม่วง จ.ปทุมธานี
bulletบุคลากรครูร่วมกิจกรรมในโครงการ Big Cleaning Day
bulletบุคลากรครูร่วมกิจกรรมในโครงการ Big Cleaning Day
bulletกิจกรรมวันไหว้ครู
bulletกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
bulletกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
bulletกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
bulletกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
bulletกิจกรรมวันอาเซียน
bulletกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
bulletทัศนศึกษาระดับอนุบาล 1 - 3 ณ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559
bulletทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ของนักเรียนระดับชั้น ป. 1 - 3 วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559
bulletทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ของนักเรียนระดับชั้น ป. 4 - 6 วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559
bulletกิจกรรม BIG CLEANING DAY วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559
bulletกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันพุธที่ 14 กันยายน 2559
bulletกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559
bulletกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559
bulletกิจกรรมแข่งขันกีฬาของนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
bulletแจกข้าวสารถวายเป็นพระราชกุศล
bulletกิจกรรมแข่งขันกีฬาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันพุธที่ 23 กันยายน 2559
bulletกิจกรรมร่วมร้องเพลง " สรรเสริญพระบารมี ” และแปรอักษร ๙
bulletแจกข้าวสารถวายเป็นพระราชกุศล วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
bulletกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2559
bulletกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ตามนโยบายนายกฯ
bulletพิธีมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2559
bulletกิจกรรมSTEM CAMP วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559
bulletกิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2560 วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559
dot
ภาพกิจกรรม ปี 2560
dot
bulletคณะผู้บริหารโรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยาแจกของวันเด็ก 12 มกราคม 2560
bulletกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560
bulletBIG CLEANING DAY 13 มกราคม 2560
bulletกิจกรรม Junior Scout ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 18 มกราคม 25ุ60
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 วันที่ 19 มกราคม 2560
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันที่ 20 มกราคม 2560
bullet พิธีมอบเครื่องประดับดาว ลูกเสือสำรอง และพิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ วันที่ 26 ม.ค. 2560
bulletอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง...หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560
bulletกิจกรรมนิทรรศการวันวิชาการประจำปี 2560
bulletกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ 2560
bulletม.ป.ว.ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อ
bulletพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
bulletวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
bulletกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
bulletกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
bulletกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
bulletกิจกรรมวันอาเซียน 8 สิงหาคม 2560
bulletกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
bulletกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี 2560
bulletBIG CLEANING DAY 25 สิงหาคม 2560
bulletเข้าค่ายพุทธบุตรระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 31 สิงหาคม 2560
bulletเข้าค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560
bulletทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษา วันพุธที่ 13 กันยายน 2560
bulletทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
bulletทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
bulletกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
bulletโครงการ " อบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม " โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
bulletกิจกรรม MPV SPORT DAY 8 ธันวาคม 2017
bulletกิจกรรม STEM CAMP 22 ธันวาคม 2560
bulletกิจกรรรม BIG CLEANING DAY 22 ธันวาคม 2560
bulletกิจกรรมวันคริสต์มาส 2017 Christmas Day
bulletกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561
bulletกินเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
bulletกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
bulletงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส GREEN CLEAN 13 -14 มกราคม 2561 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต
bulletพิธีวันเกียรติยศ วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
bulletเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 25 มกราคม 2561
bulletเข้าค่ายลูกเสือสำรองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2561
bulletเข้าค่ายลูกเสือสามัญของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2561
bulletพิธีประดับดาวดวงที่ 1 , 2 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
bulletพิธีประดับดาวดวงที่ 3 และพิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
bulletกิจกรรมนิทรรศการวันวิชาการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561


กระทรวงศึกษาธิการ
กรมสรรพากร
วารสาร สกสค.
คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ประวัติโรงเรียน

 

 

ภาพโรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยาในครั้งสมัยก่อน

        ปี พ.ศ.2489 ชาวตลาดซึ่งประกอบด้วย พ่อค้า คหบดี และชาวปากเกร็ดได้ประชุมหารือกันเพื่อซื้อที่ดินของ นางเชื้อ  สว่างการ เป็นที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา เป็นเงิน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยลงนามบุคคลต่อไปนี้เป็นเจ้าของที่ดิน

           1. นายทรง   ลีละยูวะ

           2. นายบุญทรง  กุลประดิษฐ์

           3. นายพัฒน์  ปิ่นสวัสดิ์

           4. นายเพรียว  แต้ศรีสกุล

           5. นายสมศักดิ์  ปาจารย์

           ปี พ.ศ.2490 ชาวตลาด พ่อค้า คหบดี และชาวปากเกร็ดได้บริจาคสร้างอาคารเรียนเป็นเรือนไม้สองชั้นมีห้องหน้ามุขกลาง แบ่งเป็น 7 ห้องจัดเป็นห้องเรียน 5 ห้อง ชั้นบน 2 ห้อง ชั้นล่าง 3 ห้อง โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2490 ตามหนังสืออนุญาตที่ 1/2490 รับนักเรียนในเกณฑ์การประถมศึกษาเข้าเรียนได้ไม่เกิน 200 คน และตั้งชื่อโรงเรียนเป็นภาษาจีนว่า "กงลิบปักเก๊กหักฮาว" มีนายบุญทรง  กุลประดิษฐ์ เป็นผู้ดำเนินการ นายยู่หน่า  แซ่ลิ้ม เป็นผู้จัดการ นายลพชัย  แก่นรัตนะ เป็นครูใหญ่ โดยสอนวิชาภาษาจีนเป็นวิชาเสริมพิเศษ มีคณะกรรมการร่วมดำเนินงานดังนี้

           1. นายบุญทรง  กุลประดิษฐ์                         2. นายทรง  ลีละยูวะ

           3. นายสมศักดิ์  ปาจารย์                               4. นายยู่หน่า  แซ่ลิ้ม

           5. นายแป๊ะป่า  แซ่อื้อ                                    6. นายเลียกเชียง  แซ่อุ้ย

           7. นายไฮ้เซ้ง  แซ่ลี้                                       8. นายหมุ่ยอี่  แซ่อึ้ง

           9. นายเต็กซวง  แซ่แต้                                10. นายเช็งกิม  จึงเฟื่องฟูศิลป์

          11. นายเซี้ยวเจียบ  แซ่ลี้

                                                                                          

                          ปัจจุบัน โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยาได้เพิ่มอาคารเรียน เป็น 2 อาคารเรียน มีบุคคลกรทั้งหมด 80 คน เด็กนักเรียนทั้งหมด 1,200 คน                    

  

ภาพโรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยาสมัยปัจจุบันCopyright © 2010 All Rights Reserved.