ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletตราประจำโรงเรียน
bulletแผนภูมิการบริหารงาน
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ
bulletแผนที่โรงเรียน
dot
บุคลากร
dot
bulletผู้บริหารสถานศึกษา
bulletเตรียมอนุบาล
bulletอนุบาล ๑
bulletอนุบาล ๒
bulletอนุบาล ๓
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๑
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๒
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๓
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๔
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๕
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๖
bulletครูสนับสนุน/ครูพิเศษ
dot
ฝ่ายบริหารงาน
dot
bulletฝ่ายผู้บริหาร
bulletฝ่ายธุรการและโภชนาการ
bulletฝ่ายงานวิชาการ
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletภาษาไทย
bulletคณิตศาสตร์
bulletวิทยาศาสตร์
bulletสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
bulletพลศึกษา
bulletศิลปะและดนตรี
bulletการงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletภาษาต่างประเทศ
dot
สโมสรนักเรียนมปว.
dot
bulletสมาชิกมปว. ป.๑-๖ ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
bulletประกาศผลการเลือกตั้งสโมสรนักเรียนและจัดตั้งคณะทำงาน
dot
ภาพกิจกรรมปี 2558
dot
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
bulletกิจกรรมวันวิชาการ
bulletกิจกรรมวันไหว้ครู
bulletกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม
bulletกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดสนามเหนือ
bulletกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
bulletกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
bulletกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 9 ม.ค. 2558
bulletกิจกรรม Junior Scout ปี 2558
bulletกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
bulletกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับอนุบาล 1 - 3
bulletกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
bulletกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ 4 - 6
bulletกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ดรีมเวิลด์ ของอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 5 ต.ค. 58
bulletกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ดรีมเวิลด์ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 6 ต.ค. 58
bullet กิจกรรมทัศนศึกษา ณ คลองโคลน ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 วันที่ 7 ต.ค. 58
bulletกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2558
bulletกิจกรรมค่ายบูรณาการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศ่าสตร์ ภาษาไทย 27 พฤศจิกายน 2558
bulletกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๘
bulletกิจกรรม SPORT DAY 2015
bulletทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
bulletกิจกรรมวันคริสต์มาส 2015 Christmas Day
dot
ภาพกิจกรรม ปี 2559
dot
bulletกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559
bulletกิจกรรม Junior Scout ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 27 มกราคม 2559
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 วันที่ 28 มกราคม 2559
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2559
bulletกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา ปี 2559
bulletกิจกรรมงานวันวิชาการ ปี 2559
bulletโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน วัดสวนมะม่วง จ.ปทุมธานี
bulletบุคลากรครูร่วมกิจกรรมในโครงการ Big Cleaning Day
bulletบุคลากรครูร่วมกิจกรรมในโครงการ Big Cleaning Day
bulletกิจกรรมวันไหว้ครู
bulletกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
bulletกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
bulletกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
bulletกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
bulletกิจกรรมวันอาเซียน
bulletกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
bulletทัศนศึกษาระดับอนุบาล 1 - 3 ณ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559
bulletทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ของนักเรียนระดับชั้น ป. 1 - 3 วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559
bulletทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ของนักเรียนระดับชั้น ป. 4 - 6 วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559
bulletกิจกรรม BIG CLEANING DAY วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559
bulletกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันพุธที่ 14 กันยายน 2559
bulletกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559
bulletกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559
bulletกิจกรรมแข่งขันกีฬาของนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
bulletแจกข้าวสารถวายเป็นพระราชกุศล
bulletกิจกรรมแข่งขันกีฬาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันพุธที่ 23 กันยายน 2559
bulletกิจกรรมร่วมร้องเพลง " สรรเสริญพระบารมี ” และแปรอักษร ๙
bulletแจกข้าวสารถวายเป็นพระราชกุศล วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
bulletกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2559
bulletกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ตามนโยบายนายกฯ
bulletพิธีมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2559
bulletกิจกรรมSTEM CAMP วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559
bulletกิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2560 วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559
dot
ภาพกิจกรรม ปี 2560
dot
bulletคณะผู้บริหารโรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยาแจกของวันเด็ก 12 มกราคม 2560
bulletกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560
bulletBIG CLEANING DAY 13 มกราคม 2560
bulletกิจกรรม Junior Scout ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 18 มกราคม 25ุ60
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 วันที่ 19 มกราคม 2560
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันที่ 20 มกราคม 2560
bullet พิธีมอบเครื่องประดับดาว ลูกเสือสำรอง และพิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ วันที่ 26 ม.ค. 2560
bulletกิจกรรมนิทรรศการวันวิชาการประจำปี 2560
bulletกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ 2560
bulletอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง...หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560


กระทรวงศึกษาธิการ
กรมสรรพากร
วารสาร สกสค.
คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 4 หมู่ 2 ซ.สุขาประชาสรรค์1 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Tel: 0-2583-3584 ต่อ 12 Fax: 0-2963-5106