ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletตราประจำโรงเรียน
bulletแผนภูมิการบริหารงาน
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ
bulletแผนที่โรงเรียน
dot
บุคลากร
dot
bulletผู้บริหารสถานศึกษา
bulletเตรียมอนุบาล
bulletอนุบาล ๑
bulletอนุบาล ๒
bulletอนุบาล ๓
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๑
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๒
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๓
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๔
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๕
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๖
bulletครูสนับสนุน/ครูพิเศษ
dot
ฝ่ายบริหารงาน
dot
bulletฝ่ายผู้บริหาร
bulletฝ่ายธุรการและโภชนาการ
bulletฝ่ายงานวิชาการ
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletภาษาไทย
bulletคณิตศาสตร์
bulletวิทยาศาสตร์
bulletสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
bulletพลศึกษา
bulletศิลปะและดนตรี
bulletการงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletภาษาต่างประเทศ
dot
สโมสรนักเรียนมปว.
dot
bulletสมาชิกมปว. ป.๑-๖ ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
bulletประกาศผลการเลือกตั้งสโมสรนักเรียนและจัดตั้งคณะทำงาน
dot
ภาพกิจกรรมปี 2557
dot
bulletกิจกรรมวันเด็กแห่งชาิติ
bulletกิจกรรม English Camp
bulletกิจกรรมวันวิชาการ
bulletกิจกรรม Junior Scout
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
bulletกิจกรรมวันไหว้ครู ปี ๒๕๕๗
bulletกิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2557
bulletกิจกรรมคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
bulletกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๗
bulletกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 ก.ค. 57
bulletกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๗
bulletกิจกรรมอาเซียนเดย์ 8 สิงหาคม 2557
bulletกิจกรรมอาเซียนเดย์ 8 สิงหาคม 2557
bulletกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2557
bulletกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 27 สิงหาคม 2557 ระดับชั้น ป.1 - 3
bulletกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 28 สิงหาคม 2557 ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3
bulletกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 29 สิงหาคม 2557 ระดับชั้น ป.4 - 6
bulletทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิลด์ ระดับอนุบาล 1 - 3 วันพุธที่ 24 กันยายน 2557
bulletทัศนศึกษาที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 25 ก.ย. 2557
bullet ทัศนศึกษาที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ระดับประถมศึกษาปีนที่ 4 - 6 วันที่ 26 ก.ย. 2557
bulletมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
bulletกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
bulletEMS CAMP 28 November 2014
bulletกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
bulletกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
bulletกิจกรรมวันคริสต์มาส 2014
bulletกิจกรรมกีฬาสี มปว. 26 ธ.ค. 2557
dot
ภาพกิจกรรมปี 2558
dot
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
bulletกิจกรรมวันวิชาการ
bulletกิจกรรมวันไหว้ครู
bulletกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม
bulletกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดสนามเหนือ
bulletกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
bulletกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
bulletกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 9 ม.ค. 2558
bulletกิจกรรม Junior Scout ปี 2558
bulletกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
bulletกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับอนุบาล 1 - 3
bulletกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
bulletกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ 4 - 6
bulletกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ดรีมเวิลด์ ของอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 5 ต.ค. 58
bulletกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ดรีมเวิลด์ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 6 ต.ค. 58
bullet กิจกรรมทัศนศึกษา ณ คลองโคลน ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 วันที่ 7 ต.ค. 58
bulletกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2558
bulletกิจกรรมค่ายบูรณาการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศ่าสตร์ ภาษาไทย 27 พฤศจิกายน 2558
bulletกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๘
bulletกิจกรรม SPORT DAY 2015
bulletทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
bulletกิจกรรมวันคริสต์มาส 2015 Christmas Day
bulletกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559
bulletกิจกรรม Junior Scout ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 27 มกราคม 2559
dot
ภาพกิจกรรม ปี 2559
dot
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 วันที่ 28 มกราคม 2559
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2559
bulletกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา ปี 2559
bulletกิจกรรมงานวันวิชาการ ปี 2559
bulletโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน วัดสวนมะม่วง จ.ปทุมธานี
bulletบุคลากรครูร่วมกิจกรรมในโครงการ Big Cleaning Day
bulletบุคลากรครูร่วมกิจกรรมในโครงการ Big Cleaning Day
bulletกิจกรรมวันไหว้ครู
bulletกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
bulletกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
bulletกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
bulletกิจกรรมวันอาเซียน
bulletกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
bulletกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์


กระทรวงศึกษาธิการ
กรมสรรพากร
วารสาร สกสค.
คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 4 หมู่ 2 ซ.สุขาประชาสรรค์1 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Tel: 0-2583-3584 ต่อ 12 Fax: 0-2963-5106