ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletตราประจำโรงเรียน
bulletแผนภูมิการบริหารงาน
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ
bulletแผนที่โรงเรียน
dot
บุคลากร
dot
bulletผู้บริหารสถานศึกษา
bulletหัวหน้าสายชั้น
bulletเตรียมอนุบาล
bulletอนุบาล ๑
bulletอนุบาล ๒
bulletอนุบาล ๓
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๑
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๒
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๓
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๔
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๕
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๖
bulletครูสนับสนุน/ครูพิเศษ
dot
ฝ่ายบริหารงาน
dot
bulletฝ่ายผู้บริหาร
bulletฝ่ายธุรการ
bulletฝ่ายงานวิชาการ
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletภาษาไทย
bulletคณิตศาสตร์
bulletวิทยาศาสตร์
bulletสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
bulletพลศึกษา
bulletศิลปะและดนตรี
bulletการงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletภาษาต่างประเทศ
dot
ภาพกิจกรรม ปี 2559
dot
bulletกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559
bulletกิจกรรม Junior Scout ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 27 มกราคม 2559
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 วันที่ 28 มกราคม 2559
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2559
bulletกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา ปี 2559
bulletกิจกรรมงานวันวิชาการ ปี 2559
bulletโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน วัดสวนมะม่วง จ.ปทุมธานี
bulletบุคลากรครูร่วมกิจกรรมในโครงการ Big Cleaning Day
bulletบุคลากรครูร่วมกิจกรรมในโครงการ Big Cleaning Day
bulletกิจกรรมวันไหว้ครู
bulletกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
bulletกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
bulletกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
bulletกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
bulletกิจกรรมวันอาเซียน
bulletกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
bulletทัศนศึกษาระดับอนุบาล 1 - 3 ณ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559
bulletทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ของนักเรียนระดับชั้น ป. 1 - 3 วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559
bulletทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ของนักเรียนระดับชั้น ป. 4 - 6 วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559
bulletกิจกรรม BIG CLEANING DAY วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559
bulletกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันพุธที่ 14 กันยายน 2559
bulletกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559
bulletกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559
bulletกิจกรรมแข่งขันกีฬาของนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
bulletแจกข้าวสารถวายเป็นพระราชกุศล
bulletกิจกรรมแข่งขันกีฬาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันพุธที่ 23 กันยายน 2559
bulletกิจกรรมร่วมร้องเพลง " สรรเสริญพระบารมี ” และแปรอักษร ๙
bulletแจกข้าวสารถวายเป็นพระราชกุศล วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
bulletกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2559
bulletกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ตามนโยบายนายกฯ
bulletพิธีมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2559
bulletกิจกรรมSTEM CAMP วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559
bulletกิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2560 วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559
dot
ภาพกิจกรรม ปี 2560
dot
bulletคณะผู้บริหารโรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยาแจกของวันเด็ก 12 มกราคม 2560
bulletกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560
bulletBIG CLEANING DAY 13 มกราคม 2560
bulletกิจกรรม Junior Scout ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 18 มกราคม 25ุ60
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 วันที่ 19 มกราคม 2560
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันที่ 20 มกราคม 2560
bullet พิธีมอบเครื่องประดับดาว ลูกเสือสำรอง และพิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ วันที่ 26 ม.ค. 2560
bulletอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง...หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560
bulletกิจกรรมนิทรรศการวันวิชาการประจำปี 2560
bulletกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ 2560
bulletม.ป.ว.ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อ
bulletพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
bulletวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
bulletกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
bulletกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
bulletกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
bulletกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
bulletกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี 2560
bulletกิจกรรมวันอาเซียน 8 สิงหาคม 2560
bulletBIG CLEANING DAY 25 สิงหาคม 2560
bulletเข้าค่ายพุทธบุตรระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 31 สิงหาคม 2560
bulletเข้าค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560
bulletทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษา วันพุธที่ 13 กันยายน 2560
bulletทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
bulletทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
bulletกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
bulletโครงการ " อบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม " โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
bulletกิจกรรม MPV SPORT DAY 8 ธันวาคม 2017
bulletกิจกรรม STEM CAMP 22 ธันวาคม 2560
bulletกิจกรรรม BIG CLEANING DAY 22 ธันวาคม 2560
bulletกิจกรรมวันคริสต์มาส 2017 Christmas Day
bulletกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561
bulletกินเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
bulletกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
bulletงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส GREEN CLEAN 13 -14 มกราคม 2561 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต
bulletพิธีวันเกียรติยศ วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
bulletเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 25 มกราคม 2561
bulletเข้าค่ายลูกเสือสำรองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2561
bulletเข้าค่ายลูกเสือสามัญของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2561
bulletพิธีประดับดาวดวงที่ 1 , 2 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
bulletพิธีประดับดาวดวงที่ 3 และพิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
bulletกิจกรรมนิทรรศการวันวิชาการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
bulletกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2561
bulletพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอล 7 คน วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา
dot
ภาพกิจกรรม ปี 2561
dot
bullet ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 60 โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา
bulletกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
bulletโครงการการขับเคลื่อนสาธารณาสงเคราะห์ ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ วัดสนามเหนือ
bulletกิจกรรมเลือกประธานนักเรียน วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
bulletกิจกรรมไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 27 มิ.ย. 2561
bulletวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 29 มิถุนายน 2561
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 5 ก.ค. 2561
bullet กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 12 ก.ค. 2561
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 20 ก.ค. 2561
bulletพิธีทำบุญตักบาตรน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10.
bulletกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
bulletกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๑
bulletกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2561
bulletการประกวดแข่งขันในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
bulletกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
bulletเข้าค่ายพุทธบุตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันที่ 29 สิงหาคม 2561
bulletเข้าค่ายพุทธบุตรระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 30 สิงหาคม 2561
bullet กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 3 ก.ย. 2561
bulletกิจกรรมทัศนศึกษา ณ พระราชวังบางปะอิน , วัดนิเวศธรรมประวัติ , ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 20 ก.ย. 61 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
bulletกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลอง เอกมัย กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 21 ก.ย. 61 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
bulletกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลอง เอกมัย กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 28 ก.ย. 61 ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 3
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 17 ก.ย. 2561
bullet กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 24 ก.ย. 2561
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 7 พ.ย. 2561
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 15 พ.ย. 2561
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 22 พ.ย. 2561
bulletกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 30 พ.ย. 2561
bulletกิจกรรมค่าย STEM ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 วันศุกร์ที่ 30 พ.ย.61
bulletกิจกรรม "วันสำคัญของชาติ" 4 ธันวาคม 2561
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 7 ธ.ค. 2561
bulletกีฬาสีสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
bulletกิจกรรมวันคริสต์มาส 2018 Christmas Day
bulletกิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2562 วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561
dot
ภาพกิจกรรม ปี 2562
dot
bulletกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562
bulletกิจกรรมเข้าค่าย Junior Scout ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 3 วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
bullet กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 28 ม.ค. 2562
bulletพิธีประดับดาวดวงที่ 1 , 2 วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562
bulletพิธีประดับดาวดวงที่ 3 และพิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 4 ก.พ. 2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 12 ก.พ. 2562
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
bulletกิจกรรมวันวิชาการ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
bullet กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 18 ก.พ. 2562
bulletกิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษาปีที่ 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 27 ก.พ. 2562
bulletปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
bulletกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 17 พฤษภาคม 2562
bulletกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย. 2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 11 มิ.ย. 2562
bulletกิจกรรมเลือกประธานนักเรียน วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 17 มิ.ย. 2562 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
bulletกิจกรรมไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 25 มิ.ย. 2562 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
bulletกิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2562
bulletกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562
bulletกิจกรรม Cartoon Club 4 กรกฎาคม 2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 9 ก.ค. 2562
bulletกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 24 ก.ค. 2562
bulletกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 25 กรกฎาคม 2562
bulletกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 8 ส.ค. 2562
bulletกิจกรรม 12 ส.ค.เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 15 ส.ค. 2562
bulletกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 23 ส.ค. 2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 29 ส.ค. 2562
bulletค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562
bulletค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562
bullet กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 13 ก.ย. 2562
bullet กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิด์ล วันพุธที่ 18 ก.ย. 62 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สถานตากอากาศบางปู วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ย. 62 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 11 พ.ย. 2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 19 พ.ย. 2562
bulletกิจกรรม STECM CAMP วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
bullet25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 26 พ.ย. 2562
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 4 ธ.ค. 2562
bulletกิจกรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวามหาราช
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 11 ธ.ค. 2562
bulletกิจกรรมวันคริสต์มาส 2019 Christmas Day วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562
bulletกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562
bulletกิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562
bulletกิจกรรมกีฬาสี มปว. วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562
dot
ภาพกิจกรรมปี 2563
dot
bulletวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 คณะครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี แนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้แก่นักเรียนชั้น ป.6
bulletกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563
bulletกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม "ไปวัดวันพระ" วันที่ 17 ม.ค. 2563
bulletกิจกรรมเข้าค่าย Junior Scout ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 3 วันพุธที่ 22 มกราคม 2563
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
bulletกิจกรรมนันทนาการ Junior Scout วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
bulletวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูโรงเรียนปากเกร็ด แนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้แก่นักเรียนชั้น ป.6
bulletกิจกรรมนิทรรศการวันวิชาการ ปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563


กระทรวงศึกษาธิการ
กรมสรรพากร
วารสาร สกสค.
คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 4 หมู่ 2 ซ.สุขาประชาสรรค์1 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Tel: 0-2583-3584 ต่อ 12 Fax: 0-2963-5106